Malaysia

Back to Videos

Memperkenalkan inten Cik Loshina Jeyaraj


Adipven amat berbangga untuk memperkenalkan inten Cik Loshina Jeyaraj yang merupakan seorang graduan daripada Aberystwyth University, Wales. Dia sedang menjalani program latihannya bersama kami.